plugins.exe                software                    matlibs.exe  
教學範例一:水晶球

教學範例二:橘子

教學範例三:文字特效圖

教學範例四:輪胎與鋁合金鋼圈

教學範例五:電視遙控器

教學範例六:吹風機

教學範例七:茶杯

教學範例八:手錶

教學範例九:茶道

教學範例十:行進中的潛艇

教學範例十一:魚與魚缸

教學範例十二:魚之動畫